Püskürtmeli Kurutucu, endüstride yaygın olarak kullanılan bir kurutma yöntemi olan Püskürtmeli Kurutma (Spray Drying) yönteminin hızlı ve verimli kurutma özelliğini laboratuvarlara taşıyan bir pilot sistemdir.

Aynı zamanda mühendislik öğrencilerinin püskürtmeli kurutma işlemini inceleyebilmelerini ve bu konuda yeterli teorik ve pratik deneyimlere sahip olabilmelerini sağlayan bir düzenektir.

· Ünite üzerinde borosilikat cam malzemeden imal edilmiş kurutma haznesi hava iletim hatları ve siklon bulunmaktadır.

· Peristaltik pompa vasıtası ile pompalanan çözelti basınçlı hava yardımı ile atomize edilerek kurutma haznesinin üst kısmından beslenir. Aynı zamanda sıcaklığı ve debisi istenilen seviyede ayarlanmış sıcak hava da kurutma haznesinin üstünden beslenir. Çözeltide bulunan çözücü (su) buharlaşarak uzaklaşırken çözünen madde toz halinde kurutma haznesinin alt kısmından hazneyi terk eder. Tüm cam ekipmanlar kolaylıkla sökülüp takılabilmekte ve temizlenebilmektedir.

·  İletim hatları ile toz malzeme siklona gönderilir ve burada toz malzeme siklon vasıtası ile tutularak siklon altına monte edilen toplam haznesinde birikir. Hava ise siklonun üst kısmından sistemi terk eder.

· PID sıcaklık kontrol sistemi ile sisteme beslenen hava sıcaklığı hassas olarak ayarlanabilmekte ve sistem üzerinde bulunan sıcaklık sensörleri sayesinde hem giriş hem de çıkışta hava sıcaklığı takip edilebilmektedir. Beslenen sıcak hava fanı hızı da ayarlanabilmektedir.

· Atomizere beslenen çözelti debisi ayarlanabilmektedir. Aynı zamanda cihaz üzerinde bulunan hava regülatörü sayesinde çözeltinin atomize edilebilmesi için gereken hava basıncı ayarlanabilmektedir.