Akışkan Karıştırma Deney Seti, mühendislik öğrencilerinin sıvıların karıştırılması, karıştırma sırasında uygulamaya etki eden faktörler ve parametreler hakkında tecrübe edinebilecekleri görsel açıdan karıştırma olayını daha iyi algılayabilecekleri bir deney setidir.

· Değiştirilebilir farklı karıştırma uçları sayesinde karıştırma uygulamalarının nasıl farklılıklar gösterdiği daha iyi kavranabilmektedir.

· Set üzerinde hız ve tork ayarlı mekanik karıştırıcı bulunmaktadır. Bu sayede farklı karıştırma uçları ile sıvının karışmaya karşı gösterdiği direnç sayısal olarak analiz edilebilmektedir. Aynı zamanda RS232 bağlantısı ile hız ve tork bilgileri bilgisayar ile izlenip karıştırma verileri kayıt altına alınabilmektedir.

· Karışma olayının her açıdan daha net ve anlaşılır olarak görülebilmesi için karıştırma haznesi şeffaf akrilik malzemeden imal edilmiştir.

· Karışma haznesi içindeki renkli materyaller ile karışan sıvı tanecikleri temsil edilmiştir. Böylece karışmanın rejimini ve belirlenen şartlarda uygun bir karıştırma yapılıp yapılamadığını görsel olarak izleme fırsatı sağlanmış olmaktadır.

· Karıştırma haznesi içine kolayca monte edilip sökülebilen dalgakıranlar ile karışma bölgesi içinde dalgakıranların karışmaya etkisi de kolaylıkla görülebilmekte ve anlaşılabilmektedir.