Boru Şebekelerinde Sürtünme Kayıpları Deney Seti, akışkanların bir yerden başka bir yere aktarılmasında kullanılan tesisat malzemelerinin akmaya karşı oluşturduğu dirençleri, tesisat boyunca oluşan bu dirençlerin akışkanın basıncı üzerindeki etkileri hakkında ölçüm yaparak fikir edinebilecekleri, akışkan iletimi işlemini görsel açıdan daha iyi algılayabilecekleri bir deney setidir.

· Deney seti üzerinde günlük hayatımızda çokça kullanılan tesisat malzemeleri yer almaktadır.

· Farklı çaplardaki boruların akmaya karşı gösterdiği direncin incelenebildiği gibi aynı çapta ancak boru içi pürüzlülüğü farklı boruların da akmaya karşı gösterdikleri direnç basınç farkıyla tayin edilir. Elde edilen basınç farkı verileri ile Bernoulli denklemi kullanılarak enerji kayıpları hesaplanır. Elde edilen enerji kaybı bilgisi kullanılarak sürtünme katsayısı hesaplanır. Setin bu bölümünde Yüzey Sürtünmelerinden kaynaklanan enerji kaybı incelenmiş olur.

· Benzer olarak aktarım sırasında kullanılan dirsekler, Tee bağlantılar, vanalar , manşonlar, filtrelerin ve ani daralma/genişleme redüksiyon elemanlarının akmaya karşı dirençleri de incelenebilmektedir. Bu bölümlerde ise Biçim Sürtünmelerinden kaynaklanan enerji kayıpları incelenir. Biçim sürtünmelerinden elde edilen verilere göre eşdeğer boru boyu hesaplanabilir.

· Deney seti üzerinde bulunan flowmetre yardımı ile istenilen akış hızı kullanılarak deney farklı parametrelerde tekrarlanabilir.

· İstenildiğinde tüm sistem DefneLAB-Soft yazılımı ile bilgisayar üzerinde otomatik olarak da kontrol edilerek deney boyunca toplana veriler grafikler ve tablolar halinde kullanıcıya sunulabilmektedir.